AKTUALNOŚCI

SZTUKA W OBEJŚCIU IV

Szlak wystaw we wsiach gminy Jonkowo: Godki, Pupki, Węgajty, Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo, Wołowno i Szałstry 3 -5 października 2014.

PROGRAM W SKRÓCIE (pełna wersja nahttp://www.warmialink.pl/sztuka_w_obejsciu_2014.html):
(wystawy są czynne w sobotę i niedzielę w godz. 11.00 – 18.00, chyba że zaznaczono inaczej) 

Chcesz dokonać rezerwacji ?

Podczas rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w sumie 40 % całej kwoty za noclegi. Prosimy o uiszczenie opłaty w ciągu 3 dni roboczych. Wpłata na konto jest potwierdzeniem rezerwacji.
zarezerwuj >